Algemene voorwaarden

 

Wanneer u bij Shiatsu Specialisten een afspraak maakt voor een behandeling of sessie, gaan wij ervanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 • Wij behandelen preventief, niet therapeutisch. De behandelingen en sessies die wij aanbieden zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, of acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te genezen. In bepaalde gevallen kunnen wij besluiten om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts of (complementair) specialist.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ons niet aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen, of nawerkingen van een behandeling of sessie die u bij ons hebt ondergaan.
 • De diploma’s en certificaten die onze specialisten hebben behaald zijn voor u als cliënt beschikbaar om in te zien.
 • U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het intakegesprek aan ons verstrekt, opdat wij de behandeling of sessie zo verantwoord en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • Eventuele persoonsgegevens die u voor of tijdens de behandeling of sessie met ons deelt, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroepsethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.
 • U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers en dergelijke uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de behandeling of sessie, tenzij anders afgesproken met de behandelend specialist.
 • U kunt van ons verwachten dat hygiëne belangrijk is en wij verwachten dat van u als cliënt ook.
 • Wederzijds respect en een veilige sfeer in onze praktijk, zowel voor u als onze specialisten, zijn een vanzelfsprekendheid.
 • De behandelingen en sessies die wij aanbieden, hebben niets te maken met erotiek of seks. Cliënten die seksueel-getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen uitvoeren, worden per direct uit onze praktijk verwijderd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, of verlies van uw persoonlijke eigendommen in onze praktijk.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur zonder geldige reden worden afgezegd, kunnen geheel aan u worden doorberekend.
 • De betaling van een losse afspraak kan contant of per factuur worden voldaan.
 • Bij het maken van een afspraak worden altijd uw e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd voor onze administratie.
 • Heeft u een afspraak geboekt via ons online boekingssysteem, dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
 • Een Cadeaubon is 1 jaar geldig na de datum van uitgifte.
 • Een Rittenkaart blijft een leven lang geldig, tenzij u gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar geen enkele behandeling of sessie bij ons boekt.
 • Restitutie na aanschaf van een Rittenkaart is onder geen enkele voorwaarde moeilijk. Wel kunt u iemand anders van uw Rittenkaart gebruik laten maken.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.